Schooltijden

SCHOOLTIJDEN 

Voorafgaand aan de start van de school is er elke dag een inloop van 10 minuten van 8:20 – 8:30 uur. De kinderen kunnen dan alvast naar hun klas gaan. Ouders van kleuters (groep 3 tot de herfstvakantie) mogen dan nog even mee de klas in om afscheid van hun kind te nemen en eventueel nog wat snelle mededelingen aan de leerkracht te doen.
Om 8:30 uur gaat de bel en starten de lessen.
 
Onze school heeft een continurooster: alle kinderen eten in de klas samen met hun leerkracht.
Ouders zijn betrokken bij het wel en wee van de school.
Onze leerkrachten hebben er zin in: ze zijn enthousiast, betrokken en trots op de school.

Lestijden groep 1 t/m 8
Maandag 08.30 – 14.30
Dinsdag 08.30 – 14.30
Woensdag 08.30 – 12.30
Donderdag 08.30 – 14.30
Vrijdag 08.30 – 14.30

 
Afspraak maken met de leerkracht
In de groepen 1 t/m 3 ligt bij de deur een agenda klaar waar u uw afspraken en opmerkingen kort kunt noteren. Voor gesprekken met de leerkracht die wat meer tijd vragen verzoeken wij u een afspraak te maken.

Delen: