Ouderraad

Doel

De ouderraad (OR) heeft tot doel de betrokkenheid van ouders bij school (activiteiten) te vergroten en fungeert als klankbord van ouders naar team. De OR vergadert en/of overlegt zo nodig ook met de MR. De ouderraad beheert het geld van de ouderbijdrage, en organiseert hier mede activiteiten van. In de schoolgids leest u meer over de ouderraad en de hoogte van de ouderbijdrage. De OR-leden zijn te bereiken op: startbaan_ouderraad@outlook.com

Werkwijze

De ouderraad vergadert 4 à 5 keer per schooljaar.
De vergaderingen van de ouderraad staan vermeld in de schoolkalender en beginnen altijd om 19:30 uur. Namens school zit Bernardette van Gemert in de OR en ook de eventplanners.
De eventplanners bereiden alle feestelijke activiteiten voor en worden indien nodig bijgestaan door de ouderraad voor budgettaire en organisatorische werkzaamheden.
De ouderraad als geheel is betrokken bij het tot stand komen van de jaarbegroting en evalueert de georganiseerde activiteiten.

Notulen

De notulen zijn opvraagbaar bij de Secretaris van de Ouderraad, startbaan_ouderraad@outlook.com

Delen: