Ouderbijdrage

Naast het geven van onderwijs organiseert de school, samen met de ouders van de ouderraad, tijdens het schooljaar diverse activiteiten. U kunt daarbij denken aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Sportdagen, Kunst en Cultuur, projectweken, afscheidsfeest groep 8 en activiteiten rondom een lustrum.
Genoemde activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage. Hoewel het betalen van de ouderbijdrage vrijwillig is, vragen wij u dringend deze te betalen. Zonder geld is het nu eenmaal niet mogelijk om al deze activiteiten te financieren/ organiseren.
 
De Ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 30,- per kind.
U kunt dit bedrag overmaken op onderstaande rekening:
 
ING-rekening: NL28 INGB 0000 7174 13
t.n.v.: SALTO inzake Ouderraad De Startbaan
Onder vermelding van voornaam + achternaam kind en de groep.
 
Voor de goede orde melden wij u dat de organisatie van het jaarlijkse schoolreisje niet bij de ouderraad berust. En dus ook niet vanuit de ouderbijdrage wordt betaald. In de tweede helft van het schooljaar krijgt u vanuit school hiervoor een oproep tot betaling.
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Marieke van Beek
Penningmeester ouderraad De St@rtbaan
Voor vragen kunt u mij bereiken via de email: startbaan_ouderraad@outlook.com

Delen: