Klassenouder

Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Een klassenouders raakt meer betrokken bij het reilen en zeilen van school. Het is een leuke manier om de leerkrachten en ouders van medeleerlingen te leren kennen.
Er wordt niet van de klassenouder verwacht dat hij/zij zich aangesproken moet voelen om mee te helpen met de te organiseren activiteit. Nee, de klassenouder is degene die het onder alle ouders van de klas bekend maakt. Natuurlijk is het prima dat de klassenouder meegaat, maar het is niet vanzelf sprekend.
Klassenouder zijn is op basis van vrijwilligheid en enthousiasme. De ouders helpen onder verantwoordelijkheid van de leerkracht, het team en/of de directie. Zij behouden onder alle omstandigheden de leiding over de kinderen en de activiteiten waarbij hulp geboden wordt.

Delen: